Komunikaty

1 . Egzamin próbny ósmoklasisty

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

Nasza Szkoła przeprowadzi próbę w dniach od 30 marca do 1 kwietnia br. Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronie  internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu  (www.oke.poznan.pl)  w następujących terminach:          

- 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski

- 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka

-1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Proszę rodziców Szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach aby w miarę możliwości organizacyjnych w domu, stworzyli warunki (odpowiednie miejsce i sprzęt z dostępem do Internetu oraz ciszę), aby umożliwić swoim dzieciom udział w próbnym egzaminie. Wyniki zostaną przeanalizowane lecz uczniowie nie zostaną ocenieni. Pozwoli to nam ocenić ich szanse w naborze do szkoły średniej i stopień przygotowania do egzaminu.

Uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub OKE – rozwiązują  zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązaniaw jednej z podanych poniżej form., np.

- edytorze tekstu WORD lub innym  darmowym  Oppen Office, Libre Office w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;

- korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem - plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo  i przesłać do szkoły  albo odręcznie – po wydrukowaniu (opcja najmniej oczekiwana);

- na wydruku arkusza (opcja najmniej oczekiwana)

- na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Proszę wejście  w wyznaczonych terminach o kreślonych w piśmie godzinach na wspomniany wyżej adres i pobranie  plików z arkuszami egzaminacyjnymi oraz nagraniami. Każdy arkusz w podanym terminie.

Adresy na które należy przesłać arkusze zostaną podane drogą e-mail  przez e-dziennik w dniu jutrzejszym.

                                                                                                                             Dyrektor Szkoły

                                                                                                                             Roman Dreżewski