Komunikaty

2 . Adresy e-mailowe na któe należy przesłać prace egzaminacyjne.

Dla klasy 8a na język polski

Dla klasy 8B na język polski

Dla klasy 8a matematyka

Dla klasy 8a matematyka

Dla klas 8a i b angielski grupa zaawansowana

Dla klasy 8a i b grupa mniej zaawansowana

Dla klasy 8 a i b